GDPR og brug af billeder

Der er nogle forholdregler man skal tage, inden man benytter billeder af andre i sin markedsføring

Billeder

Lægger du nogle billeder på jeres hjemmeside, Facebook eller andre sociale medier med personer på, skal du leve op til de databeskyttelsesretlige regler.

Dette kunne eksempelvis være et billede af dine medarrangører i gang med at stille noget klar til dit arrangement, eller det kan være et billede under arrangementet af deltagere, der smiler og hygger sig.

Portræt eller situationsbillede

Helt konkret, er det vigtigste at skelne mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Hvor et portrætbillede er defineret ved at have det formål at afbillede en eller flere bestemte personer, fx et skolefoto eller et klassebillede, har et situationsbillede til formål at afbillede en situation eller aktivitet, fx gæster til en koncert, legende børn i en sandkasse eller besøgende til en messe.

Situationsbilleder kan du sagtens offentliggøre, mens portrætbilleder kræver samtykke til at offentliggøre.

En vurderingssag

Det vil komme an på en vurdering af det konkrete billede, om det kan offentliggøres eller ej. Det er i første omgang den, der lægger billedet op, der skal foretage denne vurdering.

Er der børn på billedet, skal man være særlig opmærksom. Ønsker du at dele et billede, som du vurderer til at være et portrætbillede af et eller flere børn, skal du have tilladelse fra børnenes forældre.

Derudover skal du være opmærksom på, at ikke alle situationsbilleder kan offentliggøres på internettet uden samtykke. Det kommer blandt andet an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår i. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket fx i forbindelse med markedsføring.

Du kan læse mere om reglerne for offentliggørelse af billeder på:

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2019