Torve og pladser

Slagelse, Korsør og Skælskør rummer rig mulighed for at afholde arrangementer i bymidten.

Torve og pladser i de tre købstæder Slagelse, Korsør og Skælskør lægger hvert år asfalt til en lang række arrangementer og aktiviteter. 

For eksempel årligt tilbagevendende events som Slagelse Festuge, Gadeidrættens Dag og Keramikfestivalen. 

Men de kan også danne ramme om dit kommende arrangement.

Nedenfor kan du læse om torve og pladser i Slagelse, Korsør og Skælskør. 

Hvis du har brug for mere info, kan du med fordel kontakte Business Slagelse eller erhvervsforeninger og bykontorer i Korsør og Skælskør.

Husk du skal have tilladelse, før du kan bruge et torv/en plads til dit arrangement.

Torve og pladser i Slagelse
 • Schweizerpladsen

  Schweizerpladsen er hele Vestsjællands spiseplads.

  Pladsen er på hele 4.000 m2, men om sommeren er op mod halvdelen af pladsen optaget af udeservering fra de mange spisesteder rundt om pladsen.

  Om vinteren er der til gengæld god plads til andre aktiviteter.

  Pladsen skråner en del mod nord og kræver derfor lidt ekstra opmærksomhed, hvis du ønsker at opstille elementer vandret. Desuden kan granitbelægningen være glat, når det regner, så du bør tage højde for dette, f.eks. ved at udlægge eget gulv.

  Der er strømudtag nedfældet i belægningen.

  Pladsen er kendetegnet af en lang vandtrappe, men på den østlige side af trappen og i området omkring rytterstatuen er der arealer, der periodisk kan disponeres til særlige aktiviteter og arrangementer.

  Pladsen har dannet ramme om forskellige arrangementer, for eksempel Gadeidrættens Dag. 

  I 2021 forventes der at blive gennemført nogle anlægsarbejder på pladsen: Der skal monteres såkaldte ambassadepullerter, så pladsen kan lukkes helt af for trafik, og der vil formentlig også blive installeret nye lysmaster langs vandtrappen.

   

 • Nytorv

  Nytorv er bymidtens centrale torv.

  Nytorvs cirka 5.000 m2 fungerer i dag som markedsplads og handelstorv.

  Et helt plant areal på ca. 2.000 m2 på midten af pladsen er fri for installationer og kan indrettes frit til fx arrangementer.

  Derfor bruges Nytorv også til de fleste større events i Slagelse bymidte, fx koncerter i forbindelse med Slagelse Festuge.

  Der er strømudtag flere steder – også til store arrangementer – og der findes et vandudtag i pladsens vestlige side.

  Centrum af pladsen er udlagt i chaussesten, der ikke egner sig til alle typer aktiviteter.

  Der er et aktivt detailhandelsliv rundt om Nytorv, og der er visse dage foodtruck(s) på pladsen. Der findes desuden gode og anderledes siddemuligheder, bl.a. vippebænke.

  Nytorv har desuden et helårsåbent, handicapvenligt offentligt toilet. 

  Det er planen, at Nytorv skal bruges til byrumsforsøg i en ca. 3-årig periode, indtil pladsen skal omlægges, forventeligt fra 2024.

  Indtil da må pladsen forventes at få løbende, midlertidige indretninger, som der skal tages højde for i forbindelse med arrangementer på pladsen.

  Pladsen kan rumme ca. 3.000 tilskuere, men skal i så fald terrorsikres.

 • Gl. Torv

  Gl. Torv er byens ’ungetorv’ og er med sine natklubber, barer og spisesteder Slagelses svar på Jomfru Ane Gade.

  Det er et langstrakt torv på bare 1.800 m2, der overvejende har indgået i et gadeforløb. Og af disse m2 er størstedelen disponeret til hhv. springvand, en kunstinstallation, udeservering og kørespor.

  Der er dog mulighed for i en mindre del af området (ca. 300 m2) at stille op til andre aktiviteter/arrangementer.

  I så fald vil især aktiviteter, der målrettes unge og tilpasses bylivet på stedet, være egnede.

  Det kunne f.eks. være udendørs dans, skateraktiviteter, street art og motion (f.eks. parkour og crossfit).

  Der vil ikke eller kun i meget begrænset omfang være mulighed for at parkere med bil på arealet i forbindelse med arrangementer.

 • Fisketorvet

  Fisketorvet er det lille, intime musiktorv – et byrum, hvor maksimalt 500 m2 i dag kan anvendes til aktiviteter og arrangementer.

  Det ligger med kirken smukt i baggrunden og har i nyere tid været anvendt som en hyggelig lille lomme i byen, hvor der er fadøl og livemusik i sommerhalvåret.

  Fisketorvet ombygges i sommerhalvåret 2021, hvorfor pladsen i en periode ikke vil kunne anvendes til aktiviteter. Kontakt projektleder Ole Lund Sørensen på mailen olels@slagelse.dk for at få en aktuel status på projektet.

  Pladsen vil fortsat have samme funktion som i dag, men en gammel bunker erstattes af et trappeanlæg op mod kirken.

  Trappen vil kunne bruges til ophold, men optimeres for optræden i form af et indbygget sceneareal på min. 4 x 6 m. og får direkte adgang til strøm.

 • Rådhuspladsen

  Rådhuspladsen er med sine ca. 8.000 m2 Slagelses største plads.

  Den fungerer i dag som byens parkeringsplads, men tænkes ombygget inden for de kommende år.

  Den sydligste del er et fodgængerareal på ca. 300 m2, der enkelte gange om året inddrages til f.eks. stadepladser.

  Den centrale del af pladsen udgør ca. 2.700 m2, der er udlagt i asfalt.

  Arealet kan spærres af og benyttes til enkelte større events i løbet af året.

  Med den rette opstilling er det muligt at få plads til 4-5.000 mennesker på Rådhuspladsen.

  Pladsen er let skrånende, men ikke i et omfang, så det vil hindre ret mange arrangementer.

  Pladsen ligger ovenpå en ældre parkeringskælder, hvilket dog stiller krav til det maksimale akseltryk på og omkring pladsen.

  Rådhuspladsen rummer desuden et helårsåbent betalingstoilet. 

Torve og pladser i Korsør
 • Solens Plads

  Solens Plads er et multifunktionelt byrum på ca. 1500 m2, hvoraf ca. halvdelen er en sammenhængende asfaltflade, der kan bruges til f.eks. street-aktiviteter, loppemarked, publikumsareal til koncerter mv.

  Der findes en mindre, let overdækket scene (til typisk 3-4 mand) og et grusareal, der er udlagt til placering af scenevogn.

  Ved begge scener er der direkte adgang til strøm, ligesom der er lagt en kabelkanal på tværs af asfaltarealet til distribution af lyd.

  Det anslås, at pladsen kan rumme op til ca. 1.500 stående publikummer.

  Derudover forefindes en toolbox med materiel til street-aktiviteter (ramper, løbehjul mv.), og der er en fast pannabane samt enkelte legefaciliteter for mindre børn. Dertil kommer et mindre område med udstyr til urban fitness.

  Der må ikke køres eller opstilles tungt materiel på selve asfaltpladsen.

  Der er toiletfaciliteter på pladsen.

  Se video fra tidligere afholdt event

  &feature=youtu.be

 • Torvet

  Torvet ligger for enden af gågaden, Algade.

  Det er et 1.200 m2 byrum, der tidligere har dannet ramme om mange aktiviteter i Korsør, f.eks. torvedage.

  I dag er en del aktiviteter flyttet ind på Solens Plads, som ligger tættere på vandet og Havnearkaderne, der tiltrækker mange besøgende.

  Men torvet er stadig et smukt, lille torv, omkranset af træer og med en lille parkeringsplads lige ved siden af.

  Det kan stadig anvendes til mindre arrangementer, optræden mv. – især med relation til detailhandlen i gaden.

Torve og pladser i Skælskør
 • Generelt om torve og pladser i Skælskør

  En stor del af Skælskørs bymidte egner sig til arrangementer – og bruges året rundt til mange forskellige aktiviteter.

  Skælskør er en charmerende by, der tiltrækker gæster i sig selv, og de mange events året rundt bidrager til livet i byen.

  Ofte er hele bymidten (Algade, Svanetorvet, Nytorv og en del af havneområdet) spærret af til aktiviteter.

 • Algade

  Algade blev omlagt og indviet i 2014.

  Gaden er med sine 350 meter relativ lang og let skrånende. Den gennemsnitlige gadebredde er 10 m.

  Der er rig mulighed for aktiviteter, der selvfølgelig skal afstemmes med byens detailhandlende.

 • Svanetorvet

  Svanetorvet ligger midt på Algade og er en lille, ældre plads med vandkunst.

  Hvis parkeringspladsen opretholdes, er der ca. 500 m2 (minus vandkunsten), der kan spærres af og bruges til aktiviteter.

  I løbet af året kan man opleve både boder, musik, dans og andet på Svanetorvet.

  Torvet er overvejende flisebelagt og er relativt jævnt.

  Torvet rummer blandt andet et handicapvenligt offentligt toilet, som er åbent hele året.

  Når Algade er spærret for trafik, kan vejarealet tillægges Svanetorvets brugsareal.

   

 • Nytorvet

  Nytorv ligger for enden af Algade mod øst og opfattes af de fleste som enden af bymidten.

  De ca. 1.600 m2 består af henholdsvis et vejareal, et parkeringsareal og et trekantet område med bl.a. vandkunst.

  Der er kun begrænset plads langs pladsens sydlige side til aktiviteter, men dette areal bruges også af de lokale detailhandlende til vareudstilling.

  Hvis parkeringspladsen lukkes midlertidigt, vil der være et anvendeligt areal på ca. 500 m2.

 • Havneområdet

  Havneområdet er et kapitel for sig.

  Her er rig mulighed for aktiviteter, hvilket også er tilfældet, især i sommerhalvåret.

  Et område på ca. 2.000 m2 ved en café bruges til bådoplag om vinteren, men om sommeren kan den grusbelagte plads anvendes til andre aktiviteter.

  Her er der i øvrigt også adgang til 4 små pavilloner, der kan lejes og bruges til salg af kunsthåndværk mv.

  Længere henne ad kajen mod syd ligger Det Røde Pakhus, der er et kulturelt samlingssted.

  Hele vejen rundt om pakhuset er der et ret fredeligt areal, der også kan anvendes til aktiviteter, og som har en flot udsigt over havn og fjord.

  Og endelig er der et større græs- og grusbelagt areal langs Havnevej på brutto ca. 3.500 m2, der kan anvendes til større opstillinger. Dog er en del af området udlagt til udespiseplads.

Siden er sidst opdateret 20. maj 2020