Magasinbygningen i Korsør

Magasinbygningen på Korsør Fæstning kan bruges til mange forskellige typer af arrangementer.

Magasinbygningen på Korsør Fæstning er opført af Christian d. 4 omkring år 1610 og blev oprindeligt brugt som kornlager/kornmagasin. I dag huser den stemningsfulde bygning bl.a. kulturelle arrangementer. 

Velegnet til

Magasinbygningen er med sine mange m2 i stueetagen velegnet til pladskrævende indendørs arrangementer.

Magasinbygningen kan danne ramme om kunstudstillinger, møder, foredrag, promovering, koncerter, dans, lokalhistoriske udstillinger, erhvervsarrangementer og meget mere. 

Og bygningen har også været vært for Sildefestival og promovering af Korsør. 

2 store lokaler

Magasinbygningen består af 2 store, rummelige lokaler, der bliver bundet sammen af en bred dobbeltdør. Du kan således bruge dem som 1 stort rum, 2 mindre rum eller nøjes med at bruge 1 af dem ved at lukke det ene rum af.

Lokale 1 er ca. 200 m2 og er godkendt til maksimalt 218 personer ved brug af stolerækker. 

Lokale 2 er ca. 183 m2 og er godkendt til maksimalt 144 personer ved opstilling af borde. 

Tilsammen er de 2 lokaler dermed godkendt til maksimalt 362 personer. 

Pladsfordelingsplaner

Plantegning

Andre lokaler

Magasinbygningen rummer desuden et depot til borde og stole, en mindre garderobe til overtøj samt et mindre anretterkøkken, hvor det dog ikke er muligt at tilberede maden.

Der må ikke bruges nogen former for elektriske apparater i anretterkøkkenet udover kaffemaskine. Dette af hensyn til brandsikkerhed. 

På bygningens 2. sal ligger By- og Overfartsmuseet. 

Borde og stole

Der er ca. 35 borde og 180 stole i bygningen, som du kan gøre brug af i forbindelse med lån/leje af lokalerne. Hvis du skal bruge ekstra borde og stole til dit arrangement, skal du leje dem udefra. 

IT

Der er desværre ikke noget Wifi/internet i bygningen. Der er dog højtalere og mikrofoner. Disse bruges også til arrangementer udenfor i Gryden ved siden af bygningen.

Derudover er der et lydanlæg, som det er muligt at låne. 

Toiletter 

Magasinbygningen rummer 2 toiletter. Et af disse er et handicaptoilet. Derudover er der toiletter udenfor bygningen ved fiskerihavnen.

Tilgængelighed

De 2 store aktivitetslokaler ligger i stueplan og kan tilgås uden brug af trapper eller trin. Kørestolsbrugere og gangbesværede har derfor let adgang til arrangementer i Magasinbygningen.

Derudover rummer bygningen som nævnt ovenfor et enkelt handicaptoilet. Der er desuden elevator til museet på 2. sal. 

Hjertestarter

Der er ingen hjertestarter i eller ved Magasinbygningen.

Parkering og transport

Ved siden af Korsør Fæstning (ved Bådehavnsvej) er der en offentlig parkeringsplads med plads til ca. 40 personbiler. Der er 2 handicapparkeringspladser.

Derudover er der flere større parkeringspladser i gåafstand fra Fæstningen.

De nærmeste busstoppesteder ligger ca. 10 minutters gang fra Fæstningen. Herfra kan du komme til både Korsør Station og Slagelse Station. På disse stationer kan du bl.a. opnå togforbindelse til København, Fyn og Jylland. 

Hvordan booker du?

Du booker Magasinbygningen via kommunens tilskuds- og bookingsystem Webbook. Her kan du også se, hvornår Magasinbygningen er ledig. 

Når du har fået tilladelse til at afholde dit arrangement, skal der udfyldes en låne-/lejekontrakt. 

Søg i god tid

Det er vigtigt, at du booker Magasinbygningen i så god tid som muligt, da dit arrangement kan kræve forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, og her er sagsbehandlingstiden op til 3 måneder. 

Hvis du planlægger et arrangement på Fæstningsområdet, herunder i Magasinbygningen, skal du derfor så tidligt som muligt indsende en kort beskrivelse af arrangementet (formål, indhold og forventet antal besøgende) til Kulturafdelingen på mailen kultur@slagelse.dk.

Kulturafdelingen vil herefter vurdere, om der skal søges tilladelse til arrangementet hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvor længe kan du bruge lokalerne?

Lokalerne udlånes/udlejes for en periode på max 17 dage inklusiv opsætning og nedtagning.

Skal jeg betale leje?

Du skal ikke betale leje, hvis der er tale om et arrangement, som er åbent for alle, og hvor der hverken opkræves entré eller er andre former for indtægter ved arrangementet/aktiviteten. 

Du skal betale leje, hvis dit arrangement ikke er åbent for alle, og/eller hvis arragementet giver indtægter fra fx entré eller salg.

Dækning af andre omkostninger

Omkostninger forbundet med udstillingen/arrangementet skal afholdes af dig som arrangør, medmindre andet er aftalt. 

Udlevering af nøgle og kode

Udlevering af nøgle og kode sker via Service – Korsør Kulturhus.

Du skal kontakte servicemedarbejder Hans Baudtler på tlf. 20 54 13 80 eller på mailen habau@slagelse.dk.

Gennemgang af driftsjournalen vedr. brandtilsyn sker i samarbejde med servicemedarbejderen.

Den praktiske afvikling af arrangementet skal aftales med servicemedarbejderen senest 14 dage før arrangementet.

Opstilling og nedtagning

Du skal selv stå for opstilling af borde og stole før arrangementet samt nedtagning efter arrangementet.

Der kan mod betaling bestilles hjælp til opsætning og nedtagning. Betaling herfor sker efter forbrugt tid.

Forbud

Det er ikke tilladt at sætte kunst mv. op på væggen med tape, søm, lim e.l. Du skal i stedet bruge Magasinbygningens galleriskinner. 

Tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt, og flugtveje i bygningen må ikke spærres af.

Opsyn og aflevering

Lokalerne skal afleveres i samme stand som ved modtagelse. Lokalerne tilses forud for hvert nyt arrangement. 

Du har som arrangør selv ansvaret for opsyn under arrangementet, og at inventar og lokaler ikke lider overlast.

Du skal selv sørge for, at lyset slukkes, når lokalerne ikke er i brug, samt at lokalerne er forsvarligt lukket og låst efter udstillingen/arrangementet.

Rengøring og renhold

Du har som arrangør ansvaret for rengøring i hele bookingperioden, herunder at der foretages almindelig oprydning/rengøring efter udstillingen/arrangementet.

Rengøringsartikler, håndsæbe og toiletpapir stilles til rådighed. 

Du skal også sørge for bortskaffelse af affald. Renovationsspandene på området må ikke benyttes.

Hvis der er behov for ekstra rengøring eller bortskaffelse af større mængder affald efter dit arrangement/din udstilling, sker det på din regning. 

Forsikring

Husk at du selv har ansvaret for værkerne i udstillingsperioden samt evt. forsikring af disse.

Åbningstider

Åbningstider bestemmes som udgangspunkt af arrangøren/kunstudstillerne. 

Magasinbygningens historie

Siden er sidst opdateret 4. september 2023