Tilladelser fra Søfartstyrelsen

Husk at tjekke, om din kapsejlads eller dit svømmestævne på åbent vand kræver godkendelse fra Søfartsstyrelsen.

Kapsejladser

Kapsejladser kræver normalt ikke tilladelse fra Søfartsstyrelsen.

Dog skal Søfartsstyrelsen vurdere sagen, hvis din kapsejlads har et omfang, der kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads.

Søfartsstyrelsen vil så fald vurdere, om det er nødvendigt at udstede konkrete forbud eller påbud til sikring af sejladsen eller forebyggelse af fare.

Søfartsstyrelsen opretter normalt ikke særlige områder til kapsejlads/begrænser normalt ikke den frie sejlads.

Hvis afmærkning af din kapsejladsbane ikke udlægges og inddrages samme dag, skal udlægningen godkendes af Søfartsstyrelsen. 

Orienter skibstrafik og myndigheder

Du skal senest 4 uger før kapsejladsen fremsende oplysninger om dit arrangement (tidspunkt, sted, rute og deltagerantal) til Efterretninger for Søfarende på mailen EFS@dma.dk, så skibsfarten kan blive informeret. 

Du skal også orientere relevante myndigheder, fx brovagter, VTS Storebælt, havnemyndigheder, politi, lodser osv. Søfartsstyrelsen vurderer evt. indsigelser.

Svømmestævner på åbent hav

Svømning og svømmestævner i farvande kræver normalt ikke tilladelse fra Søfartsstyrelsen, med mindre arrangementet er af et omfang, som kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads. Søfartsstyrelsen vil i så fald vurdere sagen orientere skibsfarten. 

Bemærk at Søfartsstyrelsen normalt ikke begrænser den frie sejlads, for at der kan afholdes svømmestævner.

Søfartsstyrelsen skal godkende evt. afmærkning af svømmeruten. 

Husk at skibe har svært ved at se svømmere. Det stiller derfor krav til ledsagerbådene, ligesom stævnet bør foregå om dagen i klart vejr. 

Orienter skibstrafik og myndigheder

Hvis dit svømmestævne skal afholdes i trafikeret farvand, skal du senest 6 uger i forvejen oplyse om dit arrangement (hvornår, hvem, hvor mange, svømmerute mv.) på mailen sifa@dma.dk, så skibsfarten kan blive informeret i god tid.

Du skal desuden orientere relevante myndigheder, fx brovagter, VTS Storebælt, havnemyndigheder, politi, lodser osv.

Siden er sidst opdateret 18. maj 2020