Tilladelse fra Naturstyrelsen

Husk at tjekke, om dit naturarrangement kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Mange arrangementer på statslige naturområder kræver hverken forudgående tilladelse eller betaling for brug. Og det gælder uanset deltagerantal.

Men der er dog aktiviteter, som kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Det gælder især sportsarrangementer.

Hvilke aktiviteter kræver tilladelse?

Du skal altid have forudgående tilladelse fra Naturstyrelsens til for eksempel følgende aktiviteter:

 • Afmærkning og opsætning af poster
 • Bilkørsel/motorkørsel (gives sjældent tilladelse hertil)
 • Erhvervsmæssige/kommercielle aktiviteter
 • Klatring
 • Lyd og lys
 • Hundetræning
 • Nataktiviteter
 • Ridning
 • Rollespil
 • Sejlads
 • Sportsarrangementer og stævner, fx mountainbike-cup, løbestævner, rostævner, paragliding, skiløbskonkurrencer og orienteringsløb 
 • Teltning og overnatning

Du kan få mere info om, hvad der kræver tilladelse, ved at kontakte Naturstyrelses Lokalenhed (se kontaktinfo i boks) eller ved at besøge Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvordan søger du om tilladelse?

Du søger om tilladelse via Naturstyrelsens online-bookingsystem.

I Naturstyrelsens vurdering af din ansøgning indgår blandt andet hensynet til andre gæster, dyr og fredninger. 

Skal du betale leje?

De fleste friluftsaktiviteter på Naturstyrelsens arealer er gratis for brugerne. 

Men der skal betales leje, hvis der er tale om erhvervsmæssig/kommerciel aktivitet.

Hjælp til dit arrangement

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, skal du kontakte den lokale enhed af Naturstyrelsen senest 1 måned før arrangementet. Det er dog ikke sikkert, at Naturstyrelsen har mulighed for at hjælpe. 

Siden er sidst opdateret 18. maj 2020