Tilladelse fra Kystdirektoratet

Arrangementer på strande og langs kyster kræver ofte en dispensation fra Kystdirektoratet.

Slagelse Kommune har en lang og smuk kyststrækning, som indbyder til arrangementer inden for blandt andet idræt, kultur og friluftsliv. 

For at beskytte den smukke natur og det unikke dyreliv har Kystdirektoratet opstillet en række retningslinjer i forbindelse med afholdelse af arrangementer på de danske strande og kyststrækninger.

Du skal derfor ofte søge Kystdirektoratet om dispensation, før du kan afholde et arrangement på en strand eller langs kyststrækningen. 

Hvornår kræves der dispensation?

Ingen arrangementer er ens. Hvornår der skal søges/gives dispensation er derfor meget situationsspecifikt og afhænger af mange forskellige ting.

Kystdirektoratet tager i deres vurdering blandt andet højde for, hvor mange mennesker der forventes til arrangementet, om der skal opstilles store musikanlæg, scener, flag m.m., og hvilken kyststrækning der er tale om.

Kystdirektoratet opfordrer til, at der hellere ansøges én gang for meget end én gang for lidt.

Muligheder for dispensation?

Der gives ofte dispensation til midlertidige arrangementer og aktiviteter af 1-3 dages varighed, fx et sportsarrangement på stranden, hvis arrangementet eller aktiviteten er forenelig med arealets karakter og anvendelse i øvrigt.

Derudover vil du ofte også kunne få dispensation til midlertidig opstilling af fx en toiletvogn, et telt eller andre ting, som hører med til arrangementet. 

Hvordan søger du?

Du søger om tilladelse via selvbetjeningsskema på virk.dk. 

Til din ansøgning skal du vedlægge et kort, hvor du viser placeringen af dit arrangement samt en skitse, illustration, visualisering eller beskrivelse af det, du ønsker at afholde.

Derudover skal du vedlægge fuldmagt/tilladelse fra ejeren af arealet, fx kommunen. 

Hvornår skal du søge?

Det er en god idé at ansøge i god tid, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos Kystdirektoratet er 6 måneder.

Kystdirektoratet bestræber sig på at behandle alle sager hurtigst muligt. Dog varierer sagsbehandlingstiden efter, hvor stort og komplekst et arrangement der er tale om.

Hjælp til ansøgning

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit arrangement kræver dispensation eller ej, kan du med fordel kontakte Kystdirektoratet (se kontaktinfo i boks).

Siden er sidst opdateret 19. maj 2020