Fra Præhospitalt Center

Præhospitalt Center skal oplyses om alle større arrangementer.

Hvis dit arrangement kan have indflydelse på den omkringliggende infrastruktur i form af vejbegrænsninger, større forsamling af mennesker, særlig risici eller uforudsigelig og risikobetonet adfærd, skal du hurtigst muligt og senest 4 uger inden arrangementet oplyse Præhospitalt Center om arrangementet.

Dette for, at akutberedskabet kan yde den mest optimale hjælp i tilfælde af en utilsigtet hændelse. 

Hvilke arrangementer skal du oplyse om

Præhospitalt Center skal fx orienteres om:

 • Større musikarrangementer, kræmmermarkeder og festivaler
 • Cykelløb med mange deltagere, som kan påvirke trafikken
 • Offentlige motor- og rallyløb
 • Nationale og internationale idrætsmesterskaber
 • Større motionsløb, som kan påvirke trafikal infrastruktur
 • Afspærringer og længerevarende vejarbejder med begrænsninger for udrykningskøretøjer.

Præhospitalt Center skal med andre ord orienteres om alle større arrangementer.

Dog behøver du ikke at oplyse om dit arrangement, hvis der er tale om et mindre arrangement afholdt i fx en klub eller institution.

Men hvis du er i tvivl, om du skal oplyse om dit arrangement, er det en god idé at gøre det. Præhospitalt Center lægger nemlig informationerne ind i deres system, så de er let tilgængelige for Vagtcentralen i tilfælde af uheld.

Godt at vide
 • Sådan anmelder du dit arrangement

  Du skal udfylde formularen på Region Sjællands hjemmeside.

  Hvilke informationer skal du give?

  Præhospitalt Center har bl.a. brug for info om:

  • Arrangementstype, og hvornår arrangementet finder sted
  • Publikumsprofil + sandsynlighed for indtagelse af alkohol og andre rusmidler
  • Detaljeret kort over indretning (PDF-format)
  • Adresseoplysning på arrangementet
  • Kontaktinfo (kontakt til sikkerhedsansvarlig og førstehjælpere/samaritter)
  • Kontaktpunkt/mødested for præhospitale enheder/ambulancer
  • Oversigtskort med placering af samaritter og hjertestarter
  • Info om evt. førstehjælpere/samaritter (uddannelsesniveau)
  • Info om evt. camping/overnatning til arrangementet
  • Vejbegrænsninger og spærring for udrykningskøretøjer samt info om adgangsveje

  Husk at udfylde alle felter i skemaet for at sikre bedst mulige forhold for akutberedskabet.

  Husk beredskabsplan

  Derudover skal du vedlægge en Beredskabsplan indeholdende beskrivelse af:

  • Livreddende og almindelig førstehjælp til personale og gæster
  • 1-1-2 alarmeringsprocedure
  • Psykisk førstehjælp til personale og gæster ved alvorlige ulykker, vold, seksuelle krænkelser, trusler, dødsfald o.l.
  • Håndtering af vejrsituationer, fx solstik, hedeslag, forbrænding, underafkøling, hvepse o.l.
 • Risikovurdering og myndighedsmøde

  Hvis Præhospitalt Center vurderer, at der er behov herfor, uarbejder de inden for 5-10 arbejdsdage en såkaldt Præhospital Risikovurdering, som sendes til både dig som arrangør samt samarbejdspartnere, øvrige myndigheder, Akutberedskabet og AMK-vagtcentralen.

  Risikovurderingen sker ud fra følgende kriterier:

  • 0-4.999 gæster pr. dag = orientering til Akutberedskabet.
  • 5.000 – 9.999 gæster pr. dag = lille risikovurdering udarbejdes.
  • 10.000 -> gæster pr. dag = fuld risikovurdering udarbejdes.

  Myndighedsmøde

  Hvis der vurderes at være særlige risici ved dit arrangement, indkalder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi dig til et myndighedsmøde, hvor også Præhospitalt Center, kommune og Slagelse Brand og Redning deltager med henblik på vejledning og endelig godkendelse af arrangementet.

 • Hvis dit arrangement ikke kræver risikovurdering

  Hvis du ikke hører fra Præhospitalt Center senest 2 uger før arrangementet, kan du gå ud fra, at arrangementet er blevet godkendt, og at der derfor hverken er behov for et myndighedsmøde eller udarbejdelse af en præhospital risikovurdering.

  Du hører således kun fra Præhospitalt Center, hvis din event risikovurderes.

  Events, der ikke risikovurderes, skrives blot ind i Præhospitalt Centers eventkalender.

 • Sådan låner du en miniambulance

  Samaritter kan helt gratis låne en miniambulance (gator) af Præhospitalt Center, hvis et stort arrangement er udfordret af svært tilgængeligt terræn/svær fremkommelighed.

  Det kan fx være større arrangementer som festivaler, koncerter, kræmmermarkeder og cykelløb, hvor en almindelig ambulance kan have svært ved at køre.

  Miniambulancen er udstyret med en båre og kan bringe syge og tilskadekomne fra skadesstedet til ambulancen for videre behandling og transport til sygehus.

  Du skal selv hente og aflevere miniambulancen på Præhospitalt Center, Fælledvej 1, 4200 Slagelse.

   

 • Info om samaritter, førstehjælp mv.

  Events med særlige risici og/eller mere end 10.000 gæster pr. dag skal som udgangspunkt have et samaritberedskab, der kan yde kompetent og livreddende førstehjælp.

  Samaritter skal være uddannet i førstehjælp og anvendelse af hjertestarter samt kunne dokumentere relevant, vedligeholdt uddannelse.

  Ring 1-1-2 fra den tilskadekomne - ikke fra et beredskabskontor eller via anden part. Ring altid direkte fra skadestedet og direkte til 1-1-2, hvis skaden er alvorlig.

  Præhospitalt Center anbefaler 112 App, som giver den mest sikre og pålidelige validering af skadestedet, da GPS-koordinaterne medsendes til alarmcentralen.

   

 • Flere oplysninger
Siden er sidst opdateret 30. september 2019