Sikkerhedsplan

Hvis du ønsker at afholde et større arrangement med mange deltagere, fx en stor koncert, festival, event, et stort idrætsarrangement eller en demonstration med opbygning af scene og musik/optræden, kan Politiet af sikkerhedsmæssige årsager kræve, at du udarbejder og fremsender en sikkerhedsplan. Politiet skal som udgangspunkt have sikkerhedsplanen senest 12 uger før arrangementet.

Sikkerhedsplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af arrangementet, en risikovurdering og en beredskabsplan.

Du skal forholde dig til..

I sikkerhedsplanen skal du som arrangør også forholde dig til terrorsikring af deltagere/gæster. Fx indretning af pladsen, så man ikke kan køre ind.

Kravene til terrorsikring afhænger af det konkrete arrangement. Fx vil kravene være højere ved religiøse arrangementer, eller hvis der er en konkret trussel.

I sikkerhedsplanen skal du desuden forholde dig til, hvordan du vil håndtere uventede hændelser, fx uvejr.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udarbejder en sikkerhedsplan, er der heldigvis hjælp at hente. Politiet har således udarbejdet en vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplaner.

Derudover kan Kulturministeriet og Justitsministeriets vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer være relevant læsning for dig som arranggør.

Et godt råd

I forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsplan kan du stille dig selv spørgsmålet: Hvad kunne du jeg som deltager i arrangementet godt tænke mig, at der var styr på – dette kan være en hjælp til at kigge på arrangementet udefra og få tænkt sikkerhed samt forsikring (fx ansvars- og ulykkesforsikring) ind – link evt. til afsnit om forsikring

Hvis du ikke selv kan udarbejde sikkerhedspanen, kan du mod betaling få et privat firma til at udarbejde den for dig.

Siden er sidst opdateret 5. september 2019