Fra kommunen

Du skal altid have tilladelse fra kommunen, før du kan afholde et arrangement på et af kommunens arealer, faciliteter, pladser, veje osv.

Du skal med andre ord søge kommunen om lov til at bruge arealet/faciliteten til det konkrete arrangement og på det ønskede tidspunkt.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvordan du søger om arrangementstilladelse. 

Gode råd

Inden du sender din ansøgning, kan det være en god idé at besøge det sted, hvor du har tænkt dig at afholde arrangementet, så du får indblik i muligheder og ting, der skal tages højde for.

Bemærk, at de mest populære steder kan være reserveret, og at du skal regne med en vis sagsbehandlingstid. Så send din ansøgning, så snart du ved, at du gerne vil gøre brug af en bestemt facilitet/areal til dit arrangement.

Bemærk, at arrangementstilladelsen fra kommunen kun siger, at du kan bruge arealet/faciliteten til et arrangement på det ansøgte tidspunt. Der kan derfor være behov for at søge andre tilladelser afhængig af den konkrete aktivitet, der skal foregå på arealet, fx hvis du ønsker at opstille scene og udskænke alkohol.

Der vil desuden blive stillet krav om koordinering, hvis andre skal holde arrangementer i samme område som dit arrangement.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Hvem i kommunen, du skal søge om tilladelse, afhænger af, hvem der ejer/administerer/udlejer det areal eller den facilitet, hvor du ønsker at afholde dit arrangement. Hvis dit arrangement afholdes flere steder (fx både på en vej og et udendørs areal), så vil du derfor normalt skulle søge tilladelser flere steder fra.

Brug oversigten til at finde frem til, hvem du skal søge tilladelse hos. 

Når du har fundet ud af, hvem du skal søge tilladelse hos, kan det være en fordel at aftale et myndighedsmøde - især hvis du/I skal afholde et stort arrangement. 

Siden er sidst opdateret 5. september 2019