Aftal et myndighedsmøde

Ved større arrangementer er det en god idé, at du tidligt i processen indkalder kommunen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Slagelse Brand og Redning og Det Præhospitale Beredskab til et myndighedsmøde, hvor I sammen kan drøfte dit arrangement, hvad du gerne vil lave, og hvad det kræver, så de tidligt i processen kan vejlede dig. 

Det kan erfaringsmæssigt spare både dig som arrangør og de forskellige myndigheder for meget tid og arbejde efterfølgende samt sikre god koordination, og at relevante parter høres/orienteres.

Myndighedsmødet skal ideelt afholdes, inden du søger om tilladelse til arrangementet. Forud for mødet bør du udarbejde en drejebog/et oplæg for arrangementet, så der er noget at tage udgangspunkt i til mødet, og som relevante myndigheder kan kommentere på.

Siden er sidst opdateret 27. juni 2019