Vejafspærring og trafikomlægning

Udrykningskøretøjer skal kunne komme til overalt, og borgere skal så vidt muligt kunne færdes frit.

Hvis veje og pladser helt eller delvist skal afspærres i forbindelse med dit arrangement, eller hvis trafikken skal omlægges, kræver det altid en forudgående tilladelse fra både Natur, Vej og Trafik i Slagelse Kommune samt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Husk at nævne dit ønske om afspærring af vej/omlægning af trafik, allerede når du søger kommunen om tilladelse til at afholde arrangementet.

Bemærk at også private hjemmeplejere skal høres og underrettes ifm. vejafspærringer. Natur, Vej og Trafik er behjælpelig hermed.

HENVIS TIL SKILTEPLANER OG TRAFIKREGULERING!

Væsentligt at vide
 • Sådan søger du om tilladelse

  Du søger om tilladelse ved at udfylde relevant selvbetjeningsskema på virk.dk.

  Du kan også søge via mailen teknik@slagelse.dk.

  Søg tilladelsen i så god tid som muligt og senest 4 uger før arrangementet.

 • Husk at varsle berørte borgere

  Når du har modtaget tilladelsen, skal du i god tid inden arrangementet huske at varsle berørte borgere, butikker, virksomheder og institutioner om afspærringen af veje/omlægningen af trafikken. Natur, Vej og Trafik kan være behjælpelig hermed. Natur, Vej og Trafik orienterer relevant trafikselskab.

 • Afspærringsmateriel og skilte

  Du er som arrangør ansvarlig for opstilling af afspærringsmateriel og -skilte og skal selv dække omkostningerne hertil. Skilte og afspærringer skal opstilles som beskrevet i den godkendte skilteplan og overholde alle lovkrav.

  Du kan mod betaling leje afspærringsmateriale af Entreprenørservice eller en anden entreprenør/virksomhed og få hjælp til at opstille det.

  Bemærk at afspærringer og skilte skal fjernes, så snart de ikke længere er nødvendige. Det vil sige umiddelbart efter arrangementets afslutning.

  • Kontakt Mikael Holmgaard-Grejsen, tlf.  58 57 34 18 / 30 62 97 53, mail: mkgre@slagelse.dk
 • Få et overblik over arrangementer, vejafspærringer mm.

  Du kan på et kort (nyt vindue) få et grafisk overblik over eksisterende og planlagte arrangementer, afspærringer, gravninger, opstilling af materiel mv. på vejarealer i kommunen. Det er Natur, Vej og Trafik, der står for opdateringen af kortet, og dit arrangement vil således også blive lagt ind på siden, når det er godkendt.

Siden er sidst opdateret 4. oktober 2019