Udskænkning af alkohol

Salg og udskænkning af alkohol kræver normalt en lejlighedstilladelse fra Politiet.

Hvis der til dit offentlige arrangement skal sælges/serveres alkohol med en alkoholprocent over 2,8 %, kræver det normalt en forudgående tilladelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvis din forening eller virksomhed ikke har tilladelse til at sælge øl og vin, skal I søge lejlighedstilladelse.

Godt at vide
 • Hvornår skal du have tilladelse?

  Indendørs arrangementer

  Du skal indhente en lejlighedstilladelse hos Politiet, hvis der er tale om et indendørs arrangement med over 150 deltagere, hvor der serveres øl og bordvin.

  Hvis deltagerantallet er højest 150 til dit indendørs arrangement, kan du dog nøjes med at underrette politiet på mailen ssj@politi.dk. Underretningen til politiet skal ske senest 3 dage før arrangementet.

  Udendørs arrangementer

  Det kræver også en lejlighedstilladelse, hvis du ønsker at servere øl og bordvin til et udendørs arrangement. Dette gælder uanset deltagerantallet til dit arrangement.

 • Særligt for private/lukkede arrangementer

  Du skal ikke søge om lejlighedstilladelse, hvis der er tale om et privat og lukket arrangement.

  Hermed menes fester, møder og lignende for en snæver kreds af personer, der har tilknytning til hinanden.

  Det kan for eksempel være sølvbryllup, barnedåb, firmafest, gårdfest, klassefest og lignende samt lukkede foreningsarrangementer, hvor man ikke kan tilkøbe sig medlemskab i døren, og hvor gæstelisten er ”låst” nogle dage i forvejen.

  Det vil sige arrangementer, som normalt, hvis pladsforholdene ellers tillod det, ville blive afholdt inden for private rammer.

  Hvis alle kan deltage, eller hvis der er billetsalg til arrangementet, er der ikke tale om et privat og lukket arrangement, og du skal dermed normalt søge lejlighedstilladelse. 

 • Hvem kan/skal søge?

  Du skal være fyldt 21 år for at kunne få lejlighedstilladelse til salg/servering af øl og bordvin.

  Hvis andre skal stå for udskænkningen af alkohol til dit arrangement (fx en forening), er det dem, som skal søge lejlighedstilladelsen.

  Bemærk at restauratører mv. med alkoholbevilling skal søge lejlighedstilladelse, hvis udskænkningen sker på en anden adresse end den, som restauratørens bevilling er knyttet til.

 • Sådan søger du tilladelse

  Du søger lejlighedstilladelse ved at:

  Hvornår skal du søge?

  Du skal indsende din ansøgning i god tid inden arrangementet (senest 14 dage før)

  Ved større arrangementer skal du søge minimum 12 uger før arrangementet.

  Fremvisning af tilladelsen

  Du skal til hver en tid kunne forevise din lejlighedstilladelse, hvis Politiet forlanger det. Politiet kan tilbagekalde tilladelsen, hvis forholdene giver anledning til det.

 • Serveringspersonale og dørmand

  Husk at serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, hvis der serveres stærke drikke.

  Dørmænd

  Afhængigt af arrangementets karakter kan Politiet kræve, at du benytter autoriserede dørmænd. Det vil sige personer, som Politiet har udstedt dørmandskort til. 

 • Særlige regler for servering af spiritus o.l.

  Hvis der skal sælges/serveres andre stærke drikke end øl og vin til dit arrangement, altså drikke med en alkoholprocent på 16 eller derover (fx spiritus og shots), kræver det altid medvirken fra en restauratør eller godkendt bestyrer i en restaurationsvirksomhed, som har alkoholbevilling.

  Her kan du således ikke nøjes med at indhente en lejlighedstilladelse.

  Restauratøren skal være den, som står for salget/udskænkningen af de stærke drikke.

 • Love og regler

  Reglerne om lejlighedstilladelser står beskrevet i paragraf 22 i Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Restaurationsloven) 

Siden er sidst opdateret 27. marts 2020