Tilladelser

Det er generelt let at få lov til at afholde et arrangement i vores kommune. Men der er nogle ting, du skal sørge for at få plads, inden startskuddet lyder til dit arrangement.

På denne side giver vi dig derfor et overblik over de mest almindelige tilladelser, som et arrangement typisk kræver. 

Hvilke tilladelser skal jeg have?

Det er ikke sikkert, alle tilladelserne er relevante for dig. Hvis der er tale om et mindre arrangement, er der ofte ikke brug for mange tilladelser.

Dog skal du altid have tilladelse fra grundejeren/grundejerne (typisk kommunen), politiet samt ofte også Slagelse Brand og Redning og Præhospitalt Center.

Brug derfor fold ud-menuen som et opslagsværk, hvor du kan læse mere om det, der er relevant for lige netop dit arrangement.

Under hvert punkt kan du få et indblik i krav og regler, hvordan du søger om tilladelse, hvornår du skal søge, og hvem du kan kontakte for yderligere spørgsmål.

Gode råd

Husk at det er dit ansvar som arrangør at få alle de nødvendige tilladelser i hus. Du skal kunne fremvise de indhentede tilladelser til relevante myndigheder på forlangende.

Husk at det tager tid at indhente tilladelser. Start derfor i god tid (gerne 3 måneder før) og afsæt tilstrækkelig med tid i din tidsplan til udarbejdelse af ansøgninger, dialog med myndigheder, sagsbehandlingstid mv.

Og husk at tilladelser følger personen/foreningen og dermed ikke kan overdrages til andre.