Håndtering af persondata (GDPR)

Vil du gerne have dine deltagere til at registrere sig med personlige oplysninger via fx en tilmeldingsformular, når de tilmelder sig dit arrangement? Så skal du være opmærksom på, at dette hører ind under Persondataforordningens (GDPR) regler omkring håndtering af persondata.

Er det udelukkende data som navn, adresse, tlf.nr., kontonr. mm., så hører de under kategorien ”personlige oplysninger”, og kravene til håndteringen af disse er knap så skrappe, som de ”personfølsomme data”, som eksempelvis CPR-nr., helbredsforhold, race/etnicitet.

Er det meget vigtigt for dig, at deltageren opgiver sit CPR-nr., skal du bede om tilladelse til at håndtere det. Ellers anbefales du at holde dig til at indsamle udelukkende personlige oplysninger.

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere persondata, så tag kontakt til en advokat. Du kan også læse mere på forskellige hjemmesider som:

Billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet anses også for en behandling af personoplysninger.

Lægger du nogle billeder på jeres hjemmeside, facebook eller andre sociale medier med personer på skal du leve op til de databeskyttelsesretlige regler.

Dette kunne eksempelvis være et billede af dine medarrangører i gang med at stille noget klar til dit arrangement, eller det kan være et billede under arrangementet af deltagere, der smiler og hygger sig.

Helt konkret, er det vigtigste at skelne mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Hvor et portrætbillede er defineret ved at have det formål at afbillede en eller flere bestemte personer, fx et skolefoto eller et klassebillede. Mens et situationsbillede er defineret ved at have det formål at afbillede en situation eller aktivitet, fx gæster til en koncert, legende børn i en sandkasse eller besøgende til en messe.

Situationsbilleder kan du sagtens offentliggøre, mens portrætbilleder kræver tilladelse til at offentliggøre.

Det vil komme an på en vurdering af det konkrete billede, om det kan offentliggøres eller ej. Og det er i første omgang den, der lægger billedet op, der skal foretage denne vurdering.

Er der børn på billedet, skal man være særlig opmærksom. Ønsker du at dele et billede, som du vurderer til at være et portrætbillede af et eller flere børn, skal du have tilladelse fra børnenes forældre.

Derudover skal du være opmærksom på, at ikke alle situationsbilleder kan offentliggøres på internettet uden samtykke. Det kommer blandt andet an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår i. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket fx i forbindelse med markedsføring.

Du kan læse mere om reglerne for offentliggørelse af billeder på:

Siden er sidst opdateret 17. juli 2019